Trợ giúp kỹ thuật

t (2)
t (1)

● Bản thiết kế máy, (CAD hoặc) khi thảo luận về giải pháp.
● Các giải pháp thiết bị chi tiết.
● Bản vẽ bố trí máy, sau khi nhận tiền đặt cọc và trong vòng một tháng.
● Bản vẽ bố trí sẽ được cung cấp trong vòng một tháng sau khi hợp đồng có hiệu lực.
● Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo dưỡng và bôi trơn.
● Hướng dẫn cài đặt.
● Sơ đồ điện.
● Danh sách phụ tùng được đề xuất.
● Lập trình PLC.
● Tài liệu về các thành phần tiêu chuẩn.